IncQuery for Automotive - Automotive specialization of the IncQuery product suite

Hungarian flag
Go to Hungarian version

Overview

At the threshold of a new era of smart manufacturing and advanced vehicle technology, one of the main challenges revolves around complex, dynamic software and hardware design and production. This field, especially the combination of smart technology and cutting-edge vehicle industry also enjoys special attention in the National Smart Specialization Strategy.

In general, as of today, industrial engineering artifacts and knowledge are typically created and stored in so-called data silos, i.e., in separated engineering domains and systems existing and being used in parallel. The central challenge of industrial digitalization today is to bring about an effective paradigm shift, where those fragmented, separated engineering assets are turned into a single, global, living, traceable and consistent engineering knowledge base – along the new, groundbreaking concept of a digital thread.

The above issue appears very sharply in the field of complex automotive systems engineering. The future of this field depends on preparing the software infrastructure for this paradigm shift. The present proposal, empowered by a disruptive innovation strategy, aims at being among the pioneers of this change. Our novel quality assurance technology can revolutionize complex automotive systems engineering by increasing product quality and, at the same time, reducing development costs and times to market.

The concrete objective of the project is a novel specialization within the IncQuery product suite, including essential new features for the future of automotive systems engineering. Our new product complies with the established, widely used modeling and simulation tools, while providing an innovative feature set involving quality assurance, data analysis and fault detection.

Within the project, we create a new member of our product family: IncQuery for Automotive (I4A) offers innovative quality assurance while still connecting to the standardized, established solutions in automotive engineering. I4A enables the separated, siloed engineering data fragments to become a single global, living, connected engineering knowledge base with a digital thread: the result is a new level of integration, consistency, traceability and novel data analysis possibilities, while still complying to the methods and tools of standardized automotive engineering and retaining the benefits of those. The central standard of automotive engineering, AUTOSAR, allows for a well-defined tool integration: we incorporate Enterprise Architect as an architecture modeling tool, and Artop as a component design tool, into the complex data integration and analysis process, along with recent product lifecycle management (PLM) tools such as PTC Integrity and DOORS NG, which have become indispensable for large-scale, long-living engineering processes.

Our communication strategy is based on continuous outreach: we focus on our current and potential customers, but also repeatedly update the related academical communities and the broader, general IT audience. We lay a special emphasis on LinkedIn and its targeted marketing campaigns for getting our message to the right audience and widening our range. Additionally, we strive to establish and popularize the IncQuery brand in the automotive sector and to intensify our AR&PR activity there.

Our product introduction and sales have a dual focus here, keeping an eye on both the European and the dynamically growing North American market. We exploit our ongoing collaborations in the field (Renault, Ford, Mentor Graphics), but also looking at reaching out to relevant new customers (Waymo, further dynamic self-driving startups). Our sales and cooperation strategy are built upon tight and long-running collaborations with a particular attention to unique customer needs.


Funding organization

Project titled „Automotive specialization of the IncQuery product suite” (no. 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00312) has been implemented with the support provided from the National Development and Innovation Fund of Hungary.

Beneficiary: IncQuery Labs Zrt.

Amount of funding: 145 866 000 HUF

Planned project period: 01/06/2021 – 31/05/2024.


IncQuery for Automotive - Az IncQuery Suite termékcsalád autóipari specializációja

Áttekintés

Az intelligens gyártás és a fejlett jármű- és gépipari technológiák modernizációjának egyik legfontosabb kihívása az összetett és dinamikus hardver- és szoftvertervezési és -kivitelezési feladatok során jelentkezik. Ez a terület, illetve kifejezetten az intelligens technológia és a fejlett járműipar kombinációja kiemelt jelentőséget kap a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában is.

Általánosságban, az ipari-mérnöki tudásvagyon jelenleg tipikusan számtalan különféle rendszerben és mérnöki doménben (az úgynevezett adatsilókban) párhuzamosan, szeparáltan keletkezik. Az ipari digitalizáció legfontosabb feladat jelenleg annak az általános paradigmaváltásnak a hatékony megvalósítása, mely során a silózott, fragmentált mérnöki tudás egy összefüggő, csatolt, konzisztens és nyomonkövethető tudáskinccsé válik a digitális fonál (digital thread) koncepciója mentén.

Ez a probléma kiemelt súllyal jelentkezik a komplex autóipari rendszertervezés területén. A terület jövőjének kulcsa a szoftveres infrastruktúra előkészítése az itt vázolt paradigmaváltásra. A jelen pályázat keretében kifejlesztendő termék ennek a folyamatnak akar korai úttörője lenni egy diszruptív innovációs szemlélet mentén, amely egy újszerű minőségbiztosítási stratégia segítségével új alapokra helyezheti az autóipari rendszertervezés módszertanát, egyszerre csökkentve a fejlesztési és piacra kerülési költségeket és növelve a termék minőségét.

A projekt célja az IncQuery termékcsalád innovatív továbbfejlesztése, az autóipari rendszertervezés számára esszenciális többletfunkciókkal való felruházása. A termék az iparban széleskörűen alkalmazott modellező- és szimulációs tervezőeszközökhöz kapcsolódva biztosít innovatív, összetett minőségbiztosítási, elemzési és hibaellenőrzési funkciókat a rendszertervezés során.

A projekt keretében a termékcsalád egy új taggal bővül: az IncQuery for Automotive (I4A) az autóipari fejlesztés legfontosabb szabványos megoldásaihoz illeszkedve kínál innovatív minőségbiztosítási funkciókat, melyek által az eddig szeparált adatsilókban tárolt mérnöki adat egyetlen globális, élő, szorosan kapcsolt mérnöki tudáskinccsé válik. A szabványos autóipari tervezés ismert módszereihez és eszközeihez kapcsolódva, azok előnyeit megőrizve kínálunk az autóiparban eddig nem látott minőségű integrációt, adatkonzisztenciát, nyomonkövethetőséget (traceability) és újszerű adatelemzési arzenált. Az autóipari rendszertervezés centrális szabványa, az AUTOSAR, lehetővé teszi a létező eszközök ipari elvárásokhoz illeszkedő integrációját: az összetett adatintegrációs és -elemzési folyamatba becsatoljuk az Enterprise Architect architektúra- és az az Artop komponenstervezési eszközt és a hosszútávú fejlesztési

folyamat során nélkülözhetetlen termékéletciklus-menedzsment (PLM) rendszereket (PTC Integrity, DOORS NG).

A fejlesztés során a projekt eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk a szakmai közösséget: elsősorban az aktuális és potenciális ügyfeleinket, de a technológiánkhoz kapcsolódó akadémiai közösséget és a tágabb szakmai, IT iránt érdeklődő publikumot is. Külön hangsúlyt kap a LinkedIn, ahol célzott kampányokkal is megtámogatjuk majd a készülő termék népszerűsítését és annak a potenciális ügyfélkörhöz való eljutását. További célunk az autóiparban is növelni az IncQuery brand ismertségét és az AR és PR aktivitásunkat.

Az autóipari bevezetés és értékesítés során párhuzamosan figyeljük az európai és az amerikai piacot; építünk már meglévő autóipari együttműködéseinkre (Renault, Ford, Mentor Graphics), illetve kapcsolataink mentén új, jelentős szereplők bevonását is tervezzük (Waymo, illetve esetleg további dinamikus önvezető járműipari startupok). Értékesítési és együttműködési modellünk alapja a hosszútávú közös gondolkodás és a partnerek egyéni igényeinek támogatása.


Támogató szervezet

“Az IncQuery Suite termékcsalád autóipari specializációja” című projekt (azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00312) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósul meg.

Kedvezményezett: IncQuery Labs Zrt.

A támogatás összege: 145 866 000 Ft

A projekt tervezett futamideje: 2021. június 01. - 2024. május 31.

Get in touch

Contact us to find out more about our solutions, book a discussion with our experts, enroll in our evaluation program, or request a quote.

Contact us
Small arrow indicating more content
Three client management experts contributing in asynchronous communication.Two client management experts contributing in a phonecall.